E – Sport

E-Sport 188bet là viết tắt của “Electronic Sports”, đó là môn thể thao điện tử. Nó bao gồm các cuộc thi chơi video game được tổ chức và truyền hình trực tuyến

-->